Liên hệ

Bạn có câu hỏi về dịch vụ, giải pháp, sản phẩm của chúng tôi? Vui lòng liên hệ theo mẫu bên dưới.

Rukey Co., LTD

Hotline: 0988 557 677
Mail: info@rukeyautomation.com
Office: Floor 3 An Phu Plaza Building, 117-119 Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, HCM, VietNam.


Representative office

Floor 11-03, Dat Gia Building, 38 Cay Keo Street, Tam Phu Ward, Thu Duc District, HCM, Vietnam.