Maintenance, repair, electrical system – Automation

Maintenance, repair, electrical system - Automation

Lợi ích chính mà giải pháp mang lại

  1. Giảm chi phí sử dụng điện năng : Công cụ giúp phân tích nhu cầu điện năng và kiểm soát việc sử dụng điện năng nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
  2. Xác định lượng điện năng sản xuất : Hữu ích cho việc lên dự toán chi phí điện năng cho sản xuất.
  3. Giám sát từ xa theo thời gian thực : Giúp điều chỉnh kế hoạch ngay lập tức để đạt hiệu quả cao trong sản xuất.
  4. Ghi lại tình trạng chất lượng điện năng : Giúp tăng cường bảo vệ thiết bị, máy móc sản suất và tăng hiệu quả sản xuất.
  5. Phân tích phụ tải : Giúp điều hành sản xuất linh hoạt, xác định và khắc phục sự cố về điện trong hệ thống chính xác và nhanh chóng.
  6. Bảo vệ sự đầu tư của Khách hàng : Mục tiêu cao nhất của Acuvim.

Download PDF : SERVER SUPERMICRO RACK 1U E5-2620V4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *